Välikysymys tuloeroista 8.2.2011 eduskunnassa

Opposition tuloeroja koskeneesta välikysymyksestä käytiin tiistaina 8.2 keskustelu eduskunnassa. Pidin keskustelussa seuraavan puheenvuoron:

Köyhyys ei ole kenenkään etu, joten perusturvaa on parannettava ja pienituloisten määrää on vähennettävä tässä maassa. Suhteellisen köyhyyden raja on 60 prosenttia mediaanitulosta, mikä Suomessa tarkoittaa 14 200 euron vuosituloja. Tämä on suurempi palkka kuin monessa muussa Euroopan maassa, mutta Suomi on kallis maa elää ja asua. Vaikka vuonna 2009 bruttokansantuotteemme laski 8 prosenttia, kasvoi kotitalouksien käytössä oleva mediaanitulo 760 eurolla. Tämä vaikutti siihen, että suhteellinen köyhyys lisääntyi ja pienituloisten määrä siis kasvoi.

Eduskunta voi vaikuttaa varsin vähän kansalaisten palkkakehitykseen, mutta verotukseen meillä on vaikutusvaltaa. Verotuksen tulee olla oikeudenmukainen ja suosia pienituloisia. Tämä hallitus onkin toiminut siten, että pienistä tuloista ja pienistä eläketuloista tehdään verovähennyksiä, jolloin hyvin pienituloiset eivät maksa valtionveroa eivätkä myöskään kunnallisveroa lainkaan. Veronmaksajien keskusliitto toteaakin, että Suomen palkkaverotus on kilpailukykyistä pienillä ja keskisuurilla palkoilla eurooppalaisessa vertailussa. Pienimmillä palkoilla alitetaan eurooppalainen verotaso. Sen sijaan hyvätuloisia verotetaan edelleenkin 2-5 prosenttia ankarammin kuin muissa Euroopan maissa. Ero Euroopan ulkopuolisiin maihin on lähes 10 prosenttia.

Suomessa ansiotuloveron progressio on erittäin ankara. Ansiotuloveron ja pääomatuloveron suhde saattaa olla hyvinkin epäoikeudenmukainen. Esimerkiksi lääkäri, joka tekee runsaasti lisätöitä ja yötöitä, joutuu maksamaan korkeaa marginaalituloveroa lisätuloistaan. Vastaavasti vuokrafirman palveluksessa oleva nuorempi ja kokemattomampi lääkäri nostaa palkkansa pääomatulona, jolloin käteen jäävä osa on huomattavasti suurempi kuin kokeneemmalla kollegalla. Tämä on epäoikeudenmukaista. Ja vaikka olemme yrittäneet korjata tätä pääomatuloverotusta, niin tiedän, että sitä vieläkin kierretään.

Välilliset verot voivat myös olla epäoikeudenmukaisia pienituloisille. Tämän toteaa muun muassa tunnettu työmarkkinatutkija, dosentti Jaakko Kiander, joka nyt on Ilmarisen johtajana. Hän toteaa, että energiaverotus on epäoikeudenmukainen pienituloisille. Mitä enemmän siirrytään kalliiseen uusiutuvaan energiaan lähivuosina, sitä epäoikeudenmukaisempi se on pienituloisia kohtaan. Eläkeläisten tuloista on nimittäin välttämättömyysmenoja 60 prosenttia, kun yrittäjillä ja ylemmillä toimihenkilöillä vain 50 prosenttia.

Seuraavalla eduskuntakaudella on korjattava julkisen talouden kestävyysvajetta, mutta samalla huolehdittava siitä, että verotus on mahdollisimman oikeudenmukainen ja että se takaa kuitenkin hyvän talouskasvun. Oikean verokohtelun löytäminen vaatii paljon osaamista ja nopeita reaktioita.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Jätä kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>