SoTe-kokeilulaki eduskunnan käsittelyyn

(19.1.2011) 18.1.2011 Saimme täysistuntokäsittelyyn hallituksen esityksen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja kehittämisestä vuosille 2011-2014, eli ns. SoTe-kokeilulain. Pidin sitä koskien seuraavan puheen:

Arvoisa herra puhemies! Suomalaisen terveydenhuollon vahvuudethan ovat korkea osaaminen ja varsinkin erikoissairaanhoidossa hyvä tuottavuus, kun on tehty esimerkiksi pohjoismaisia vertailuja. Kokonaiskustannukset bruttokansantuotteeseen suhteutettuna ovat myöskin maassamme varsin kohtuulliset, ja kansalaiset ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Meidän terveydenhoitomme heikkoudet ovat eriarvoisuus koko maassa ja myöskin maan eri osissa sekä heikot peruspalvelut, ja se on pääasiallisesti johtunut lääkäripulasta, joka nyt on väistymässä.

Tulevaisuuden haasteena on kasvava vanhusväestö ja myöskin työvoimapula, koska nuoremmat ikäpolvet eivät riitä hoitamaan meitä vanhoja. Tämän vuoksi onkin ryhdyttävä parantamaan terveydenhuollon rakenteita, ja tämä lakiesitys, jonka ministeri Risikko nyt tuo tänne meille, onkin taas yksi askel eteenpäin terveydenhuollon järjestämisessä.

Me hyväksyimme ennen joulua terveydenhuoltolain täällä eduskunnassa, ja vaikka monet ovat puhuneet, että se on pelkkä sisältölaki, niin näin se ei kyllä ole, vaan siinä on hyvin paljon myös järjestämispykäliä, kuten esimerkiksi perusterveydenhuollon yksikkö, siinä on järjestämissuunnitelmavelvoite kunnille ja siinä on, mitä itse pidän erittäin hyvänä, koordinaatiovelvoite erikoissairaanhoidosta erva-alueille. Myös ensihoidon järjestämiseen on velvoitteet. Ennalta ehkäisevään työhön on panostettava. Sairaanhoitopiirit ovat jo ruvenneet innolla toteuttamaan tämän lain kirjainta, vaikka se astuukin voimaan vasta ensi vappuna.

Nyt käsittelyssä oleva ministeri Risikon esitys määräaikaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja kehittämisestä on yksi askel kohti uusia järjestelmiä. Tämän esityksen mukaisesti kunnat tai kuntayhtymät voivat hakea alueelliseen kokeiluun, jossa perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto ja erityispalvelut, lähinnä siis erikoissairaanhoito – siellä on muuten joitakin virheitä, puhutaan “erityistason hoidosta”; sitä se ei kyllä ole, vaan se tarkoittaa erikoissairaanhoitoa osittain – sovitetaan yhteen niillä alueilla, jotka haluavat mukaan tällaiseen kokeiluun. Olen kuullut, että näitä alueita olisi jo kymmenkunta. Näin muodostetaan tällainen sote-alue. Alueen koko tulee olemaan muutama kymmenentuhatta asukasta, ehkä 60 000 tai ehkä 120 000, Kouvolassa on 82 000, vai paljonko se oli? (Eduskunnasta: 200 000!) – 200 000? Ei se ole niin suuri. No, kuulemme sen. – Ja tähän myönnetään jonkin verran valtionavustusta.

Kuten ministeri Risikon nimittämä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmä, joka jätti väliraporttinsa viime vuoden lopulla, toteaa, Suomessa on edelleenkin 172 terveyskeskusta, joista puolet on alle 20 000 asukkaan kunnissa, eli tämä on täysin Paras-lain vastaista. Terveyskeskuksia onkin tämän vuoksi syytä yhdistää ja yhdistää myös sosiaalitoimen kanssa lukuun ottamatta päivähoitoa, josta olemme aika yksimielisiä ainakin Helsingissä, että se kuuluisi paremminkin opetustoimeen. Jos sote-alueella on pieni sairaala, kuten Kouvolassa on Kuusankosken sairaala, jota nyt kutsutaan Kouvolan sairaalaksi, se voidaan liittää tällaiseen sote-alueeseen ja siellä tehdään määrättyjä erikoissairaanhoidon toimenpiteitä. Vaativampi erikoissairaanhoito ostetaan keskussairaalalta Kotkasta tai sitten yliopistosairaalasta.

Sote-aluekokeilu on hyvä askel terveydenhuollon järjestämiseen siten, että kansalaiset saavat yhdenvertaiset palvelut maan eri osissa. Uskon, että organisoimalla paremmin sosiaali- ja terveydenhoito saadaan parempaa laatua, yhdenvertaisuutta ja hillitään kustannuksia, kuten ministeri sanoi. Tarvitaan siis myöskin vahvempi valtakunnallinen ohjaus ja suuremmat yksiköt, ja tämä on yksi askel kohti niitä suurempia yksiköitä, jolloinka tämmöinen kansallinen terveysrahasto käy tarpeettomaksi.

This entry was posted in Oma blogi. Bookmark the permalink.

Jätä kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>