Kunnilla on 535 lakisääteistä tehtävää.

Valtiovarainministeriö asetti työryhmän arvioimaan valtion ja kuntien tehtävien jakoa, miten tehtäviä voidaan vähentää, ohjata, tehdä laatu ja kustannukset läpinäkyviksi ( www.vm.fi/julkaisut).

1930 luvulle tullessa oli vain 16 tehtävää. 1940-luvulla tuli 9 lisää, kuten terveydenhoitolautakunta. Nykyisistä 535 tehtävästä suurin osa on tullut STM:stä 194 kpl . Tehtävät lisääntyivät etenkin 1990-luvulla, jolloin tuli 134 uutta tehtävää, 2001-10 annettiin 107 lisää.
1960-luvulla perusopetuksessa eli kansakoulussa oli ennätykselliset 626 000 lasta ja 27 500 opettajaa. Nyt on 540 000 lasta ja 40 000 opettajaa, 6600 erityisopettajaa, 8000 kouluavustajaa ja 1500 psykologia tai koulukuraattoria. Ei ihme, että pisa-tulokset syntyvät!
Kuntien henkilöstö on nyt noin 440 000. Se lisääntyi rajusti 1980-luvulla, kun valtio maksoi osuuden jokaisesta työntekijästä. Kunta sai samalla työntekijältä verotulot, joten kannatti palkata lisää väkeä joka vuosi. Nyt valtionosuudet ovat laskennallisia eikä korvamerkittyjä, joten lisäämällä väkeä valtionosuuksia ei enää voi lisätä.

Kunnalle kallein menoerä on erikoissairaanhoito (5 mrd), toiseksi kallein perusopetus (4,2 mrd) ja kolmanneksi vanhusten ja vammaisten hoito (2 mrd). Mistään näistä ei voi tinkiä, sillä terveydenhoito on Suomessa edelleen halpaa ja hyvää muihin OECD-maihin verrattuna. Päinvastoin kustannukset tulevat nousemaan, kun kansa vanhenee, hoidot paranevat ja vaatimukset lisääntyvät. Lapsia on Suomessa aina opetettu parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Hyvä Suomi ja hyvinvointiyhteiskuntamme!

Kansalaisten omavastuuta terveytemme säilyttämiksi pitäisi lisätä, mutta miten? Toimeentulotuen perusosan ja omaishoidon tuen maksatus pitäisi siirtää Kelalle, mutta mistä rahat?

This entry was posted in Oma blogi. Bookmark the permalink.

Jätä kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>