Turha joukko

Suomessa on miljoona kansalaista yli 65-vuotiaita eli viidesosa. Poliittiset johtajamme ovat pääasiassa 30-45 -vuotiaita eli lapsiemme tai lastenlapsiemme ikäisiä. Paavi on 85 ja Silvio Berlusconi 75 (toivottavasti viimemainittu ei palaa valtaan). Suomessa ikääntynyt väestö eli vanhuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevat kansalaiset eivät juuri osallistu työelämään tai päätöksentekoon, vaikka suurin osa alle 85-vuotiaista on hyväkuntoisia ihmisiä, joilla on paljon hiljaista tietoa ja osaamista. Sinnittelemme pienenevällä eläkkeellä, jota kutistuva työikäinen väestö maksaa, vielä 30 vuotta. Aluksi pelaamme golfia ja matkustelemme muiden maksamilla eläkerahoilla, mutta eläke kutistuu vähitellen, eikä lopulta ole enää varaa matkustaa. Kun raihnainen vanhuus tulee, etsimme turvallista vanhuudenkotia, jota ei ole tarjolla. Jäämme yksin kotiin dementtinä ja liikuntakyvyttömänä. Eläkeikää ja eläköitymistä tulisi siirtää paljon pitemmälle, jotta ehtisimme turvata vanhuutemme myös omalla rahalla. Tähän ei kuitenkaan tarjota mahdollisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Vanhuspalvelulaki eli laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, joka on käsittelyssä eduskunnassa, määrää kunnan vanhusneuvoston toimintaedellytysten parantamisesta. Kunnan tulee laatia yhdessä vanhusneuvoston kanssa suunnitelma ikääntyneen väestön palveluiden kehittämisestä ja niiden riittävyydestä kunnassa. Toivottavasti vanhusneuvostot onnistuvat tässä tehtävässään, vaikka julkista rahaa ei ole riittävästi.

This entry was posted in Oma blogi. Bookmark the permalink.

Jätä kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>