Mitä eläkeläisten hyväksi on tehty vaalikaudella 2007-2011?

Eilisessä Ylen suuressa vaalitentissä opposition edustajat Jutta Urpilainen ja Päivi Räsänen esittivät, että vanhuspalvelulaki olisi pitänyt saada voimaan tällä vaalikaudella. Ministeri Risikko antoi jo helmikuussa 2008, eli heti vaalikauden alussa, vanhuspalveluiden laatusuositukset. Valitettavasti kunnat eivät ole niitä noudattaneet. Nyt olemme valmistelleet vanhuspalvelulain, joka on tällä hetkellä lausunnoilla kymmenissä eri organisaatioissa. Miksi lakia sitten ei saatu voimaan? Syy on yksinkertaisesti raha. Vanhuspalveluja ei paranneta ilman rahaa.  Kataisen valtionvarainministerikaudella on eläkeläisten asemaa parannettu jo 972 miljoonalla eurolla, joka kymmenen kertaa enemmän, kuin mitä aiempi hallitus teki. Pienten eläkkeiden ostovoima on noussut koko vuosikymmenen ja eniten vuonna 2009 (5,2-6,1 %). Ostovoimaa ovat nostaneet veronkevennykset sekä pienistä eläkkeistä tehtävät eläketulovähennykset. Vähennysten johdosta myös kunnallisvero on progressiivinen  ja pienistä kansaneläkkeistä ja työeläkkeistä ei makseta valtion- eikä kunnallisveroa.

 Hyviä tekoja eläkeläisten eduksi 2008-2011

  • 2008 kansaneläkettä nostettiin 20 eurolla, (kustannus 154 miljoonaa) ja kuntien kalleusluokitus poistettiin (kustannus 114 miljoonaa). Lisäksi pieni- ja keskistuloisille annettiin eläketulovähennys, jolloin veroaste laski enintään palkansaajan tasolle (kustannus 205 miljoonaa).
  • 2009 eläketulovähennystä parannettiin (kustannus 225 miljoonaa).
  • 2010 parannettiin kansaneläkeindeksiä (kustannus 33 miljoonaa) ja eläketulovähennystä parannettiin (kustannus 100 miljoonaa)
  • 2011 tuli voimaan takuueläke, jolloin pienimmät kansaneläkkeet nousivat vähintään 685 euroon kuukaudessa (kustannus 111 miljoonaa), ja korotusta on parhaimmillaan jopa 170 euroa kuukaudessa. Lisäksi eläketulovähennykseen tulee neljäs parannus (kustannus 30 miljoonaa)

Palveluiden parantaminen tällä vaalikaudella

Palvelutarpeen arvioinnin alaikärajaa laskettiin 75 vuoteen. 1.8.2009 palveluseteli tuli käyttöön sosiaali- ja terveyspalveluissa. Omaishoitajille määrättiin 3 vapaapäivää kuukaudessa ja omaishoidon korvauksen siirtämistä Kelalle on suunniteltu. Toimiva terveyskeskus ohjelma on saatettu voimaan ja terveydenhuoltolaki astuu voimaan 1.5.2011.

Vanhuspalvelulaki, eli “Laki iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalveluiden saannin turvaamisesta” on kirjoitettu ja se on lausunnoilla useissa kymmenissä organisaatioissa. Lain tarkoituksena on varmistaa iäkkäiden henkilöiden hyvinvointia, terveyttä ja oikeuksia. Laki sisältää säännöksiä vanhusten neuvontapalveluista ja kotikäynneistä, määrää kunnan selvittämään ikä-ihmisen palvelutarpeen viipymättä 7 päivän kuluessa, nimeämään ikä-ihmisen palveluista vastaavan työntekijän, laatimaan palvelu- ja hoitosuunnitelman sekä järjestämään kuntoutuksen. Lisäksi laissa määrätään henkilökunnan ilmoitusvelvollisuudesta koskien vanhusten hoidon laiminlyöntiä

Vammaispalvelulakia muutettiin siten, että vaikeavammaisella on oikeus henkilökohtaiseen avustajaan.

Kotikuntalaki muutettiin siten, että pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalla henkilöllä on oikeus muuttaa toiseen kuntaan lähelle omaisiaan ja lähtökunta maksaa hoidon kustannukset.

Paljon on tehty vaalikaudella 2007-2011, mutta paljon on myös tekemätöntä työtä. Kaikki lakiuudistukset riippuvat siitä, paljonko valtiolla ja kunnilla on varaa toteuttaa niitä. Kataisen valtionvarainministerikaudella on toteutettu ennen näkemätön määrä etuusparannuksia vanhuksille ja eläkeläisille.

Muista äänestää!

Sirpa

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Jätä kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>